Tjänster

Växel / Ekonomi : 0430 - 50 729

Maskinbokning: 0705 - 430 729

Projekt: 0705 - 430 378

TOTALENTREPRENAD

 

Wilhelmssons AB utför totalentreprenader inom mark, anläggning, fiber och kabel

 

Kontakta oss för anbud

FIBER / BREDBAND

 

Wilhelmssons har under flera år utvecklat sin

Fiberavdelning. Vi har komplett maskinpark och utrustning för förläggning av fibernät samt dragning av fiber i befintlig anläggning.

 

Våra arbetsledare och fiberteam har erfarenhet

från flera utförda fiberprojekt

 

Vi utför totalentreprenader eller hyr ut komletta fiberteam.

 

STÄLLVERK / KABELFÖRLÄGGNING

 

Wilhelmssons utför komplett markentreprenad för ny-, om- och tillbyggnad av ställverk

 

Våra medarbetare har ESA intyg och erfarenhet från byggnation av ställverk

 

MARK- & ANLÄGGNING

 

Wilhelmssons utför mark- & anläggningsarbeten för byggnation av industrier, bostäder, vägar, Vatten och Avlopp.

 

 

 

SKOG & FASTIGHET

 

Wilhelmssons utför dikning, byggnation av dammar och skogsvägar.

Även byggnation av vindkraftsparker

 

 

 

TRANSPORTER / HYRA CONTAINERS

 

Wilhelmssons utför diverse transporter av grus, maskiner och containertömning.

 

Även transport med kranbil

 

 

 

Copyright ©Wilhelmssons AB 2015